Zdrowe emocje w czasie covid-19

Skutki epidemii Covid – 19 oraz utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego są widoczne w środowisku, w  którym działamy. Liczne ograniczenia w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami  i ich otoczenia, w tym utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych, ograniczenie aktywności fizycznej, zwiększenie dystansu społecznego, czas izolacji, dominacja siedzącego trybu życia, trudności w radzeniu sobie z emocjami – wywarły negatywny wpływ na kondycję psychofizyczną społeczeństwa. Opisane problemy widoczne są szczególnie, w tak małym środowisku w którym działamy.  Projekt jest odpowiedzią na sygnały od osób biorących udział w organizowanych przez nasze Stowarzyszenie wydarzeniach, od podopiecznych Stowarzyszenia w tym z różnymi niepełnosprawnościami. Jest również odpowiedzią na szeroki apel organizacji skupiających osoby z niepełnosprawnościami w naszym środowisku lokalnym. Realizacja projektu objętego ofertą planowana jest do 02 stycznia końca czerwca 2023 roku, żeby na bieżąco pomagać w dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z pandemią. Wiele osób z niepełnosprawnościami przed pandemią korzystało na co dzień z różnego rodzaju wsparcia: psychoterapii, spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, różnego rodzaju treningów, integracji sensorycznej. Skutkiem pandemii było wstrzymanie tych aktywności i tylko część z nich została zrealizowana zdalnie. Wiele miejsc terapeutycznych upadło finansowo podczas trwającej pandemii. Skutki  są odczuwalne na poziomie psychofizycznym. Negatywny skutek pandemii odczuwalny jest również dla osób z otoczenia osób z niepełnosprawnościami, które również będą mogły znaleźć u nas wsparcie.

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne

Dzięki realizacji projektu „Zdrowe emocje podczas covid-19” zajęcia tak im weszły w krew że nadal je dla nich prowadzimy 🙂

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚCIE Z NAMI 🙂