Treningi motoryczne indywidualne

MOTORYKA

W pełni zaprogramowany

INDYWYDUALNY TRENING MOTORYCZNY

Treningi motoryczne indywidualne prowadzimy w maksymalnie 3 osobowych grupach. Zawodnicy, którzy do nas trafiają są pod stała opieką trenera, który przygotowuje plany i zadania domowe oraz materiały edukacyjne mające podnieść poziom wiedzy podopiecznego. Cyklicznie monitorujemy zawodników analizując ich skład ciała, wykonując pomiary obwodów oraz test motoryczne obrazujące skale wykonanego progresu.