Stowarzyszenie DS Team Sport

Edukacja i profilaktyka Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie DS TEAM SPORT zostało założone przez Martę Skrzypicką i Anitę Śniechowską. Można powiedzieć, że jest to nasza świeżynka. Daje ono nam możliwość otwarcia się na społeczności w naszym lokalnym środowisku, które również chcą być aktywne, spotykać się, brać udział w różnych zajęciach sportowych, integracyjnych czy prozdrowotnych. W naszym stowarzyszeniu w głównej mierze otwieramy się na społeczności osób niepełnosprawnych – bez względu na ich niepełnosprawność, a także na społeczności osób w wieku emerytalnym. Z racji młodego wieku istnienia stowarzyszenia ciągle się rozwijamy. Wspólnie z gminą Wołów realizujemy projekt pod nazwa AKTYWNY SENIOR. Naszym celem jest aktywizacja osób 60+ z naszego lokalnego środowiska. Zajęcia są bardzo ciekawe, tym bardziej, że na każdych dzieje się coś innego – raz są to zajęcia na siłowni, natomiast innym razem treningi pod okiem fizjoterapeuty w sali fitness. Oprócz wspomnianej integracji osób w wieku emerytalnym zajęcia mają oczywiście na celu kształtowanie prawidłowych postaw kręgosłupa oraz poprawienie kondycji fizycznej. Frekwencja na zajęciach pokazuje, że każdy człowiek – bez względu na wiek – potrzebuje ruchu, integracji, spotkania z innymi ludźmi, gdzie niestety często zdarza się, że tacy ludzie są zwyczajnie samotni. Pod koniec 2022 roku w związku z Międzynarodowym Dniem Osób z Niepełnosprawnościami jako stowarzyszenie DS TEAM SPORT we współpracy z lokalnym klubem DS TEAM zorganizowaliśmy DZIEŃ OTWARTY DLA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W harmonogramie mieliśmy do zaoferowania: warsztaty z fizjoterapeutą „Świadomy senior i osoba niepełnosprawna – kiedy można pomóc sobie samemu, a kiedy udać się do specjalisty”, zajęcia ruchowe na siłowni, zumbę, indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje dietetyczne połączone z analizą składu ciała. Zwieńczeniem tego dnia była masa energii i uśmiechu jaką nas obdarowały odwiedzające osoby niepełnosprawne i seniorzy.

STOWARZYSZENIE

PROJEKT

AKTYWNY SENIOR

Stowarzyszenie DS TEAM SPORT daje nam możliwość otwarcia się na społeczności w naszym lokalnym środowisku, które również chcą być aktywne, spotykać się, brać udział w różnych zajęciach sportowych, integracyjnych czy prozdrowotnych. Z racji młodego wieku istnienia stowarzyszenia ciągle się rozwijamy. Aktualnie współpracujemy z GMINĄ WOŁÓW w zadaniu publicznym, jakim jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na rzecz osób w wieku emerytalnym. Jest to AKTYWNY SENIOR.

Sprawdź więcej

STOWARZYSZENIE

PROJEKT "ZDROWE EMOCJE W CZASIE COVID-19"

Skutki epidemii Covid – 19 oraz utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego są widoczne w środowisku, w  którym działamy. Liczne ograniczenia w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami  i ich otoczenia, w tym utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych, ograniczenie aktywności fizycznej, zwiększenie dystansu społecznego, czas izolacji, dominacja siedzącego trybu życia, trudności w radzeniu sobie z emocjami – wywarły negatywny wpływ na kondycję psychofizyczną społeczeństwa.

Sprawdź więcej